بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

محبوب ترین مطالب

۲۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۰ ثبت شده است

ترس

 

 

      و إن أمرءاً لم یصف لله قلبه            لفی وحشۃ من کل نظرۃ ناظر

 


اعتراف نوشت : من از قلبم می ترسم ... أ نـ ا الـ عـ بـ د الحـ قـ یـ ر ، متی إنتبه ؟

پـــــی نوشت : مردی که قلبش را برای خدا صفا نمی دهد ، از نگاه هر بیننده ای وحشت دارد .

 

 

 

 

 

مادر

و ، روزها و هفته ها می گذرد و عالم به روزهای حزن خود نزدیک و نزدیکتر می شود ...

با چشم دل بنگر ، مروارید ها را خواهی دید ...

آسمان هم به گریه افتاده ...

و که می داند او کجا خیمه را بر پا کرده ...

آیا این بار خورشید در ماه است ...

ماه به رنگ خون درآمده ...


پی نوشت : ...

 

 

 

سرگردان

 

 

           ان المحبه للرحمن تسکرنی                    دهل رای محبا غیر سکران

 


پی نوشت :

                 خلقان تو ای جلال گوناگونــنـد                     گاهی چو الف راست گهی چون نونند

                 در حضرت اجلال چنان مجنونند                    کــــــز خاطـــــــــر و فهم آدمی بیرونند

 

اعتراف نوشت : ........................................................... انا العبد الحقیر ، متى انتبه ؟

 

 

عشق پنهان

 

 

  و إنی و ایاه لفی الحب صادق                    نموت بما نهوی جمیعا ، و لا نبدی

 


پی نوشت : من و او بی شک در عشق صادقیم، می میریم به آنچه عاشقیم و آشکارش نمی سازیم .

اعتراف نوشت :

       سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد           ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

 

 

قیامت

 

 

 زمین قیامت همه اش آتش است ، بنگر که پایت را کجا می گذاری ...

 


اعتراف نوشت : ...  أ نـ ا الـ عـ بـ د الحـ قـ یـ ر ، متی إنتبه ؟

       دور از تو فضای دهر بر من تنگ اســـت                    دارم دلکی که زیر صد من سنگ است

       عمریست که مدتش زمان را عار است                    جانــــیست که بردنش اجل را ننگست

 

 

باران

 

         اُقلّل ما بی فیک و هو کثیــــر        و ازجر دمعی فیک و هو غزیر
         
و عندی دموع لوبکیت ببعضها        لفــــــاضت بحور بعدهن بحور


پی نوشت : آنچه را که من در تو دارم کم می شمارند ، در حالی که زیاد است .

به چشم بارانی ام طعنه می زنند که کم اشک است

مرا اشک هایی است که اگر گریه ساز کنم ، به سختی از آن ، دریا در دریا جوش خواهد زد .

 

اعتراف نوشت : من هیچ ام ، هیچ ... انا العبد الحقیر ، متى انتبه ؟

 

 

منزل دوست

 

 

هل من سبیل إلی الحبیب ؟


پی نوشت :

               دنیا راهی بهشت منزلگاهی          این هر دو به نزد اهل معنی کاهی

               گر عاشق صادقی زهر دو بگذر        تا دوســـت ترا به خود نماید راهی

اعتراف نوشت : ... أنا العبد الحقیر ، متى انتبه ؟

 

 

منجی

 

 

  ای خالق خلق رهنمایی بفــرست      بر بنده بی نوا نـــــوایی بـــــفرست

  کار من بی چاره گره در گره است      رحمی بکن و گره گشایی بفرست

 


پی نوشت : روز و شب خوابم نمی‌آید به چشم غم پرست ... بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع

 

 

 

دعوت

 

 

دیگه داره نزدیک میشه ...
بزرگای عالم دعوتن ، کارت دعوت هاشون رو هم گرفتن ...


پی نوشت :شما کوچولوها باید بزرگ و بزرگتر بشین ... اونقدر که یه نفرتون ، حداقل به اندازه ۳۱۳ نفر باشه ...

اعتراف نوشت : من که هر کاری می کنم ، همین طور کوچولو موندم ... چی میشه کوچولو ها رو هم دعوت کنن ... !!؟

 

 

رو بند

 

 

            قالوا تنقب وزر فقلت لهم                    أشهر ما کنت حین اتنقب

        ان عرفونی و اثبتوا صفتی                   اصبحت درا و الدر ینـتهب

 


 

اعتراف نوشت : ...