بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

محبوب ترین مطالب

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۰ ثبت شده است

حاجت

 

یا رب ، به محمد (ص) و علی (ع) و زهرا (س)

                                                           یا رب ، به حسین (ع) و حسن (ع) و آل عبا

کــز لــــطف بــــر آر حــــاجتــــم در دو ســــــــرا

                                                           بی مـنـــــــــــت خــــــــــلق ، یا علی الأعلاء

 


 

اعتراف نوشت  : ... أ نـ ا الـ عـ بـ د الحـ قـ یـ ر ، متی إنتبه ؟

پیامـک نوشـت : عاشق نتواند که دمی بی غم زیست ...

نـــجوا نوشــت : به طواف کعبه رفتم ، به حـــرم ره ام ندادند

                      که تو در برون چه کردی ، که درون خانه آیی ...