بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

محبوب ترین مطالب

۱ مطلب در دی ۱۳۹۰ ثبت شده است

یلدا

 

یلدا یعنی شب دهم محرم سال ۶۱ هجری ...

 


اعتراف نوشت : ... أ نـ ا الـ عـ بـ د الحـ قـ یـ ر ، متی إنتبه ؟

پیامـک نوشـت : ...

نـــجوا نوشــت : باید به جای حافظ و سعدی "لهوف" خواند ...