بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

محبوب ترین مطالب

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

دلتنگی

مادری دلتنگ پسر


و ما دلتنگ او ...


  اعتراف نوشـت : ... أ نـ ا الـ عـ بـ د الحـ قـ یـ ر ، متی إنتبه ؟
  کوتــــاه نوشـت : باور نبودن ات سخت است ...