بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

محبوب ترین مطالب

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

چرخ کبود

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است   اعتراف نوشـت : ... أ نـ ا الـ عـ بـ د الحـ قـ یـ ر ، متی إنتبه ؟

  کوتــــاه نوشـت :  براش فرقی نمی کرد که این چرخ خیاطی مارک و مدل اش چی بود و یا چند مدل دوخت انجام می داد ،  مهم دوختن دل اش به خدا بود ... 

و دوخت و دوخت و دوخت ...

ای کاش برای ما هم می دوخت ...


بی پایان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     اعتراف نوشـت : ... أ نـ ا الـ عـ بـ د الحـ قـ یـ ر ، متی إنتبه ؟

      کوتــــاه نوشـت : یک سال گذشت ... خوشحال ام از داشتن ات ... بی شماره ! شکر ات