بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

محبوب ترین مطالب

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۱ ثبت شده است

جوونی

کرب و بلا مبر ز یادم ...


اعتراف نوشـت : ... أ نـ ا الـ عـ بـ د الحـ قـ یـ ر ، متی إنتبه ؟

کوتــــاه نوشـت :

شماها چند تا دوست خوب دارید ؟

درسته که میگن دوست خوب به تعداد انگشتان دست هم نمی رسه ؟