بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

محبوب ترین مطالب

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۰ ثبت شده است

زن

زن در واقع معشوق مرد نیست ، بلکه پرتویی از جمال حق است .

جبوه ای است از خالق در کسوت مخلوق ، چنانکه حضرت آدم (ع) وقتی در حوّا نگریست ، پرتو جمال حق دید .

پرتو حق است آن ، معشوق نیست

خالق است آن ، گوییا مخلوق نیست

صفت مهرآمیزی و عاطفی که ترجمان صفت الهی است ، در زن دیده می شود .

اگر مردی این صفات زنان را در آنها درک کند ، قطعاً از آن طریق به حقیقت راه پیدا کند .

زن والاترین مظهر خدایی است و برای عارف ، کامل ترین مظهر تجلی خلاقیت خداوند است .

مرد جنبه ی فاعلی دارد که زن را باردار می کند ، اما زن هم جنبه ی انفعالی (فعل پذیری) دارد و نطفه را می پذیرد و هم جنبه ی فاعلی که نطفه را می پروراند و آن را به انسان کامل مبدل می کند . 

روزنگار - 3

هفته گذشته به همراه دوستان رفتیم به بسطام و قلعه نو خرقان  ...

توصیه می کنم ، در اولین فرصت به این منطقه سفر کنید ...

اتفاقا زائر سرا هم داره ...

 

حدس بزنید اینجا کجاست ...

 

مزار سلطان العارفین ...

نمایی از سنگ مزار ...

نمایی از صومعه این عارف نامی ...

قلعه نو خرقان ...


حکایت

عاشقان از گوَن دشت عطش تاق­ترند

ماهیانی که اصیل­اند در اعماق ترند

دوره ی آینگی سر شده یا آینه نیست؟

مردم کوچه­ی آیینه بداخلاق ترند

واعظا موعظه بگذار که وعّاظ عزیز

به تقلاّی گناه از همه مشتاق ترند

راستی را اگر از نان و خورش نیست خبر

این گدایان ز چه از پادشهان چاق ترند؟

پسران و پدران بی­خبر از حال هم­اند

روز محشر پدران از پسران عاق ترند

بعد از این نام من و گوشه ی گمنامی­ها

که غریبان جهان شهره ی آفاق ترند

                                 عشق علیه السلام