بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

محبوب ترین مطالب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عمر» ثبت شده است

کربلا

 

                     گذشت عمر و اجل پر زند به دور سرم

                                                                        بمیرم و نروم کـ ر ب ل ا ، خدا نکند

 


اعتراف نوشت : ... أ نـ ا الـ عـ بـ د الحـ قـ یـ ر ، متی إنتبه ؟

پیامـک نوشـت : صبر صبر صبر  ...

نـــجوا نوشــت : الهی سینه ای ده آتش افروز ... آه ه ه ه

 

طلاق

 

          قد نادت الدنیا علی اهلها                    لوان فی العالم من یسمع

          کم واثق بالعمر واریــتــه                      و جــامع فارقت مـــا یجمع


ندا می دهد دنیا بر اهلش ، اگر در دنیا کسی باشد که بشنود !

چه بسیار کسانی که به طول عمر خود اطمینان داشتند و من آنها را به خاک سپردم

و چه بسیارند کسانی که ثروت اندوختند و من بین آنها و اندوخته هاشان جدایی انداختم .