بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

محبوب ترین مطالب

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

بوی خون می آید از مهر نمازم

گیرم آنچه در مقاتل آمده ست ، افسانه است

بوی خون می آید از مهر نمازم ، بوی کیست ؟ اعتراف نوشـت : ... أ نـ ا الـ عـ بـ د الحـ قـ یـ ر ، متی إنتبه ؟
کوتــــاه نوشـت : داغ ام تازه تر شده آقا جان ...