بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

بیت الاحزان

... بیت الاحزان ، قبله رنج انسانها ست

محبوب ترین مطالب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انتظار» ثبت شده است

دلتنگی

 

نمی دونم این دل گرفتگی ها به خاطر فصل یا احوالات درونی ...
ولی اینقدر دلم گرفته ، که چشمام همیشه داغه ...
خود به خود ازش اشک می جوشه ...
وقتی بغض راه گلو رو می بنده و جایی نباشه که خالیش کنی ، برگشت بغض به
درون یعنی خفگی ...
یعنی انتشار درد توی تمام سینه
دلتنگ روزهایی هستم که در انتظارشم ...

 


اعتراف نوشت : ... أ نـ ا الـ عـ بـ د الحـ قـ یـ ر ، متی إنتبه ؟

پیامک نوشت   : حال من خوب است ، ولی تو باور مکن ...

 


 

حسرت به دل

باز هم بی لیاقت ام ثابت شد ... برگشتم

چه روزهای خوبی بود ، نتونستم اونطوری که در نظرم بود ، ازش بهره ببرم .

رفته بودم دنبال گمشده ام

ولی نتونستم پیداش پیدا کنم ... توی "خودی ام" غرق شدم

بی خود بودن ، صفاش بیشتر از "خود" بودنه


 حرف حساب : با این همه خودی ، ادعای دیدار نداشته باش ...